Kurzy malování a kreslení, Brno - malujemespolu.cz výtvarné kurzy v Brně, malování, kreslení – tvořte společně s námi

Zásady ochrany osobních údajů

Share Button

Smluvní podmínky

Při používání našich stránek přečtěte si prosím pozorně tyto smluvní podmínky . Přístupem k této službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni níže uvedenými smluvními podmínkami.

Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách (registrace na kurz). Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

Používání vašich osobních údajů

Vaše informace budou použity pouze za účelem přihlášení na kurzy a k zasílání Newsletteru s informacemi o nových aktivitách naší společnosti. Tyto informace mohou být sdíleny s lektory, pracujícími v rámci společnosti malujemespolu.cz.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Zavazujeme se chránit vaše údaje. Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce. Přestože společnost malujemespolu.cz náležitým způsobem pečuje o to, aby bylo zajištěno soukromí a integrita vámi poskytovaných informací, uvědomujeme si, že není možné 100% zaručit bezpečnost žádného přenosu dat přes internet. Existuje možnost, že tyto informace mohou být nezákonně sledovány třetí stranou během přenosu přes internet nebo po uložení na systémy společnosti malujemespolu.cz. Pokud se tak stane, společnost malujemespolu.cz nepřijímá žádnou odpovědnost.

Zveřejnění informací třetím stranám

Všechny kontaktní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našeho systému, nebudou prodány/pronajaty/propůjčeny žádné třetí straně za účely prodeje nebo marketingu.

To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Sledování stránek

Společnost malujemespolu.cz poskytuje odkazy a ukazatele na webové stránky spravované třetími stranami. Za služby a produkty třetích stran, které jsou inzerovány na těchto stránkách, zodpovídají příslušné třetí strany. Společnost malujemespolu.cz nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty jakkoli související s jakýmikoliv informacemi nebo poskytovanými službami třetích stran.

Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací o aktivitách společnosti malujemespolu.cz. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete link pro odhlášení.

Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme dle vlastního uvážení změnit. Veškeré změny budou zveřejněny na této stránce. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 20. května 2018.