Kurzy malování a kreslení, Brno - malujemespolu.cz výtvarné kurzy v Brně, malování, kreslení – tvořte společně s námi

Informace o zpracování osobních údajů

Share Button

Tento dokument poskytuje klientům společnosti malujemespolu.cz informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

Malujemespolu.cz uchovává následující informace:
Identifikační údaje – Jméno a příjmení
Kontaktní údaje – email a telefonní číslo
Informace o registraci – Datum registrace

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:
Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti malujemespolu.cz, tedy k registraci a komukaci za účelem výtvarných kurzů. Využití vašich osobních dat pro tento účel je součástí registrace, kterou jste podali.

Na kurzech, které pořádá, pořizuje malujemespolu.cz fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. malujemespolu.cz považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit společnosti.

Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.

Malujemespolu.cz vede účetnictví. kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči malujemespolu.cz.

Jak dlouho vaše údaje držíme?
Vaše kontaktní údaje jsou drženy od registace na kurz, po dobu jeho trvání.

Registrační údaje jsou drženy po dobu jednoho roku, za účelem archivace (účast na kurzech). Emailový kontakt je následně držen za účelem odesílání Newsletteru, pokud nedojde k odhlášení samotným vlastníkem emailové adresy.

Fotografická dokumentace je držena po celou dobu zveřejnění na webových stránkách.

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?
Pro činnost malujemespolu.cz potřebujeme být schopni vědet kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaktní údaje.

V případě pořizování fotodokumentace považujeme zpracování informací za oprávněný zájem malujemespolu.cz.

Komu vaše údaje předává malujemespolu.cz?
Vaše osobní a kontaktní jsou předány lektorům spojeným s činností malujemespolu.cz.

Účetnictví je předáno zodpovědné a pověřené osobě, která se o toto  stará.

Vaše další práva
Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.