Kurzy malování a kreslení, Brno - malujemespolu.cz výtvarné kurzy – tvořte společně s námi

Děkujeme

23. 3.2014
Share Button

Dobrý den,

děkujeme za registraci na kurz.

Vaše předběžná registrace trvá 5 pracovních dní, do té doby prosíme o uhrazení zálohy ve výši 300 Kč na níže uvedený účet. Po připsání zálohy Vám bude přihláška potvrzena emailem. Pokud záloha do tohoto termínu uhrazena nebude, předběžná registrace bude zrušena.

Finální doplatek ceny kurzu, ponížený o tuto zálohu, pak proběhne hotově před začátkem kurzu.

Záloha se při nedostavení na kurz nevrací. Pokud se ovšem nebudete moci ze závažných důvodů dostavit, lze ji převést na jiný termín. Ovšem je nutné, nám tuto informaci sdělit před zahájením kurzu. Poté co kurz proběhne, bude záloha již nevratná a bude použita na uhrazení vzniklých ztrát.

ČÍSLO ÚČTU: 1365445015
Kód banky: 3030

JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE TELEFONNÍ ČÍSLO STEJNÉ JAKO V REGISTRAČNÍM FORMULÁŘI.

Předem děkujeme a těšíme se na viděnou v našem kurzu,

za malujemespolu.cz

Katka

tel.: 736 771 101